Locked Garden
Gebed van dankzegging
 
 
Gebed van Dankzegging: Bestaat er een officieel Gebed van Dankzegging?
 
Een gebed van dankzegging doet ons denken aan het Amerikaanse Thanksgiving feest: een feestelijke tafel met daarop kalkoen, veenbessen, en andere traditionele schotels. Families zitten watertandend rond de tafel terwijl de kleinkinderen naar de pompoentaarten met slagroom lonken. Voordat de kalkoen wordt aangesneden, houden de familieleden elkaars handen vast en buigen hun hoofden, en geven zo dank voor de maaltijd die voor hen op tafel staat.

Er bestaat geen officieel "Dank U wel God" gebed, maar gebeden van dankbaarheid werden al lang aan God aangeboden vóór deze Amerikaanse Thanksgiving-traditie in 1620 begon. Deze gebeden waren de bron van de beslissing van de "Pelgrims" (de eerste kolonisten) om dit historische feest, dat zij deelden met de Wampanoag Indianen, te beginnen met een gebed van dankzegging.

Gebed van Dankzegging: Waar kwam dit idee vandaan?
De diep religieuze Pelgrims raadpleegden de Bijbel om een manier te vinden om hun dankbaarheid voor hun overleving en de eerste oogst uit te drukken. Zij vonden het vermaarde Loofhuttenfeest (Soekot), ook wel het Inzamelingsfeest genoemd. Het inzamelen van de Israëlieten (gered uit de Sinaï woestijn) en hun oogst werden tijdens dit feest gevierd en dit is tegenwoordig nog steeds het meest vreugdevolle feest dat er bestaat (Leviticus 23).

Een andere referentie aan dankzegging kan gevonden worden in het verslag over de "plaatsing" van wat Samuël de Eben-Haëzer Steen noemde. Dit was een gedenksteen om hen er aan te herinneren dat zij dankbaar moesten zijn voor God's hulp tijdens een aanval van de Filistijnen (1 Samuël 7:10-12). In feite heeft de Bijbel het bijna van begin tot eind over dankzegging. 1 Tessalonicenzen 5:18 zegt: “Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

Alle vroege vieringen hadden een gemeenschappelijk thema -- God. Dankzegging was aan God gericht, hun Schepper, Beschermer, en Voorziener. Zij geloofden dat alle goede dingen uiteindelijk van Hem kwamen zoals zij dat heden ook doen. Andere verzen die ook over dankzegging gaan kunnen gelezen worden in Psalm 100:4, Psalm 105:1 en 1 Korintiërs 15:57.

Gebed van Dankzegging: Hoe we gebeden van dankzegging kunnen aanbieden
Gebeden zijn eenvoudigweg communicatie met God. Deze kunnen uit het hoofd geleerde of formele gebeden zijn, of woorden die op een eenvoudige maar oprechte manier uit het hart worden gesproken. God hoort deze en houdt deze allemaal in ere (zie 1 Johannes 5:14).

Een eenvoudig kindergebed kan iets zijn als het volgende:
Dank U wel God voor alles wat bloeit,
Dank U voor de regenboog die aan de hemel groeit,
Dank U voor de sterren, zij stralen vol leven,
Dank U voor de vrienden die U mij hebt gegeven,
Dank U voor de zon en de maan,
Dank U voor alles wat U hebt gedaan!


Een gebed dat door Brian F. King voor de Thanksgiving Dag werd geschreven gaat als volgt (uiteraard werd dit gebed oorspronkelijk in het Engels geschreven):
O Heer, met nederige harten bidden wij nu
op deze Thanksgiving Dag voor een zegen van U
En wij vragen aan deze tafel die is volgeladen,
waar dit dankbaar gezin tot U spreekt voor genade,
dat U zal komen en dat met ons deelt
wat U in overvloed op ons veld hebt geteeld.
We bidden dat elke haard, elk huis, en elk feestelijk bord
vandaag door U, O Heer, gezegend wordt.
En dat Uw vrede voor altijd hier zal landen
op Thanksgiving Dag, waar kaarsen branden.

Gebed van Dankzegging: Schrijf je eigen gebed van dankzegging
Heb jij een verlangen om je familie in een gebed van dankzegging te leiden? Beschouw de volgende vragen eens als een manier om je op je gebed voor te bereiden:

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen die dit jaar in je familie hebben plaatsgevonden?

Is je familie in aantal gegroeid, door huwelijken of geboorten?

Ging je familie door een moeilijke periode? Als dat zo is, denk dan eens na over wat je van elke situatie geleerd hebt.

Wie zijn de leden van je familie? Noem een goede eigenschap van elk familielid waar je dankbaar voor bent.
 
 
 

 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl