Locked Garden
Gebed om kalmte
 
 
Gebed om Kalmte: Hoe Gaat Dat?
 
Het Gebed om Kalmte gaat als volgt --

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven;
om van één moment tegelijkertijd te genieten;
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede;
Om deze zondige wereld, net als Hij deed, te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn;
Om er op te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef;
Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn, en om met Hem overgelukkig te zijn:
Voor altijd in het volgende leven. Amen.

Gebed om Kalmte: Wat Betekent Het?
Dit prachtige gebed werd oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door een man met de naam Reinhold Niebuhr, en had de titel "Serenity Prayer" (Gebed om Kalmte). De woorden hebben een bijzondere betekenis voor hen die vaak "op zoek zijn naar vredigheid" in woelige, wanhopige of onzekere tijden in hun levens. Dit gebed is door de jaren heen nauw verbonden geraakt met de zogenaamde 12-stappen programma's omdat het kracht en kalmte biedt in de zoektocht naar een stabieler leven.

Eerst erkennen we, door deze woorden te uiten, dat we God's bestaan erkennen en dat we herkennen dat Hij waarachtig de enige is die ons een innerlijke vrede kan brengen ongeacht of we ons in chaotische omstandigheden bevinden. Zijn wonderbaarlijke aanwezigheid in onze levens brengt ons een 'kalmte' die nergens anders gevonden kan worden. Er is een Bijbelvers dat zegt dat de vrede van God zich buiten elk menselijk voorstellingsvermogen bevindt. “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren” (Filippenzen 4:7). Totdat we de 'vrede van God' toestaan om ons verstand, ons hart en onze ziel binnen te gaan, zullen we nooit die ultieme kalmte ervaren die de meest zware omstandigheden in het leven kan weerstaan.

Het gebed gaat verder met het behandelen van acceptatie, moed en wijsheid. Het komt allemaal neer op het aan God vragen om deze dingen en Hem ons deze dingen vervolgens te laten geven. Met andere woorden, het gaat om een overgave aan Hem. Het tweede gedeelte herinnert ons er aan dat we er op moeten vertrouwen dat God alles tot een goed einde zal brengen en dat we herkennen dat we normaalgesproken de moeilijkheden in deze zondige wereld of de daden van anderen niet echt zelf in de hand hebben. Vertrouw op Hem en leef één dag tegelijkertijd, van elk moment genietend.

Gebed om Kalmte: Hoe Breng Ik Dat in de Praktijk?
Doorzettingsvermogen en successen ontstaan niet in goede tijden. Zij ontstaan in beproevingen. 1 Petrus 4:12 zegt: “. . .wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks”. De Bijbel vertelt ons dat we door moeilijke tijden zullen gaan en dat precies deze ervaringen ons sterker zullen maken. In onze momenten van zwakte leren we op God's kracht te vertrouwen en het behaagt Hem ten zeerste wanneer we op Hem vertrouwen. We verlangen er allemaal naar om nodig te zijn en gewild te zijn; God wil dit ook van ons. Hij wil dat we ons tot Hem wenden en Hem vertrouwen.

Put hier moed uit -- Jezus Christus is trouwhartig; we kunnen in Hem rusten, en altijd op Hem vertrouwen wat betreft het eindresultaat. We begrijpen niet altijd "waarom" bepaalde dingen gebeuren en dat hoeven we ook niet altijd. Jeremia 29:11 zegt: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” En in Hebreeën 13:5 vertelt God ons dat Hij ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten. Nooit is een erg lange tijd. . . Hij is er altijd voor ons als we Hem opzoeken.

Jezus zei: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’” (Matteüs 11:28-30).

In deze Schriftteksten zien we de relevantie van de laatste zin in het Gebed om Kalmte. Als we ons aan Hem overgeven, dan kunnen we met Hem overgelukkig zijn, in dit leven en voor altijd in het volgende leven.
 
 
 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl